Akušerstvo

Šta je Akušerstvo?Izučavanje koncentrisano na trudnoću, porođaj i postpartalni period.

Naziv ginekologije potiče od grčkih reči "gine" što znači žena i "logos" što znači nauka, samim tim predstavlja nauku o ženama.

Moderni ginekolozi su usko povezani sa akušerstvom.

image description

Lepo je biti žena. -Uživajte u svim prednostima ženstvenosti.

Naučiti mlade da poštuju svoje zdravlje, da pravilno neguju organizam i reproduktivne organe i da shvate prednost redovnih zdravstvenih kontrola. Jajnici su fokus interesovanja.


Pomoći ženama reproduktivnog perioda da očuvaju zdravlje redovnim kontrolama, da realizuju fertilitet, da koriste kontracepciju. Materica je u fokusu intereovanja.


Ženama zrele dobi da bezbolno prođu kroz menopauzu, da se okrenu sebi, da upotpune samopouzdanje i da uživaju u partnerskim odnosima. Organi pretežnog interesovanja su vagina i grudi.

Više o nama