baner baner2 baner3 baner4 baner5

Adolescenti


Adolescencija je vremenski period od 10-20.godine života (SZO) počinje  pubertetom, a završava se  kompletnim sazrevanjem organizma, ne samo fizičkim i seksualnim već psihološkim, emocionalnim, intelektualnim, socijalnim i delimično ekonomskim.


Adolescenti  po pravilu predstavljaju zdravu populaciju , ali kritičnu za pojavu bolesti zavisnosti,samoubistva, polno prenosive bolesti, neželjenu trudnoću i različite oblike kriminala.

Svoje probleme mogu rešiti poboljšanjem odnosa u porodici, razvojem samouverenosti, samopoštovanja i putem zaposlenja.Pored porodice i društvo treba da omogući pravilan psihofizički  razvoj koji će njihovu energiju kanalisati putem sporta i aktivnog društvenog života uz puno poštovanje i uvažavanje kompleksnosti i dramatičnosti ovog perioda.

Najčešća pitanja:

 1. Kada  je organizam devojke spreman za polne odnose sa ginekološkog aspekta ?
  Nubilitetom se označava vreme kada je organizam morfološki i funkcionalno zreo da može da podnese opterećenja vezana za trudnoću i porođaj, a to podrazumeva potpuno završen rast, zatvorene epifizne rskavice, koštanu starost >14 godina, stabilan menstruacioni ciklus sa dokazanim ovulacijama, adekvatan hormonski status ( LH/FSH>1...)što  najčešće odgovara petoj godini od dobijanja menstruacije.

 2. Kako sprečiti neželjenu trudnoću?
  Zajedno sa svojim partnerom posetiti ginekologa i odabrati za vas optimalnu metodu i sredstvo za kontracepciju, a dok se ne odlučite za to ,redovno koristite  kombinaciju lokalnih  barijernih sredstava kao što su prezervativ i lokalna hemijska sredstva koje se stavljaju u vaginu 10-15 minuta pre svakog odnosa (dopunska zaštita  za slučaj prsnuća prezervativa).

 3. Koja je frekvenca redovnih ginekoloških pregleda?
  Redovne ginekološke kontrole nakon početka polnih odnosa su 2x godišnje.Svaka neobična pojava vezana za vaše genitalije  zaslužuje punu pažnju i ginekologa.

 4. Kako se zaštititi od polno prenosivih infekcija?
  Pre svega odgovornim izborom partnera , izbegavanjem rizičnih situacija i rizičnih ponašanja kao  i upotrebom mehaničko-hemijskih  barijernih srdatava (prezervativ+lokalno hemijsko sredstvo koje ima ulogu ne samo u smanjenju pokretljivosti spermatozoida već i u zaštiti od infekcije).